Begrippen

Cirkel. Een cirkel kun je zien als een rituele en energetische afbakening van een plaats die je gaat gebruiken om een ritueel uit te voeren of samen te komen.

 

Ritueel. Een ritueel is een serie afgesproken stappen en handelingen die nodig zijn om datgene wat je wilt gaan doen of bereiken de optimale aandacht, inzet en output te geven.

 

Meditatie. Zowel binnen het Sjamanisme als in de Wicca zeer geliefde methode om je geest voor te bereiden op wat je wilt gaan doen. Er zijn verschillend vormen, afhankelijk van wat je wilt bereiken. Meditatie om de gedachten los te laten, meditatie om te concentreren, meditatie om te "reizen".

 

Visualisatie. Methode om een beeld mentaal te scheppen en dat te gebruiken als focuspunt of meditatieplaats.

 

Wierook. Wierook is meer dan het branden van kruiden of harsen op een kooltje, of het aansteken van een kegeltje/stokje. De geur is maar een klein(hoewel essentieel) deel van de invloed van wierook.

 

Medicijnwiel. Ook wel Krachtwiel genoemd. Een met behulp van natuurlijke materialen uitgelegde cirkel met spaken en een middenpunt.

 

Sjamanendrum. Een handtrommel. Wordt geslagen in een tempo om in een trance te raken, of een bepaalde staat van bewustzijn te bereiken.

 Jaarwiel. Binnen de Wicca gehanteerde symbolische weergave van de kringloop van het jaar, de seizoenen, de seizoensfeesten. Elk punt een markeermoment met kwaliteiten die ook op je eigen leven van toepassing zijn.

Soul loss en soulretrieval. Dit zijn sjamanistische begrippen, waar geen echt goede Nederlandse naam voor gevonden is. Het komt er op neer dat een ingrijpende of traumatische gebeurtenis op emotioneel, fysiek of mentaal niveau, dusdanige schade aan de ziel kan berokkenen, dat de ziel incompleet wordt, of onvolledig geintegreerd, "verdwaald danwel verloren raakt" . Dit heeft vergaande gevolgen voor de ontwikkeling van de persoon als individu, als medemens en als energetisch wezen. Door rituelen of een sjamanisatie kan de ziel weer geheeld worden, als het ware "hervonden en  naar de pure, volmaakte staat worden teruggebracht".